Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก
13 ก.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศ การยื่นลงทะเบียนความประสงค์ขอรับบริการวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนที่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่ตำบลศรีกะอาง (แก้ไขคุณสมบัติเพิ่มเติมรอบที่ 4)
09 ก.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
09 ก.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
09 ก.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่จะใช้เป็นเกณฑ์คำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
09 ก.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
16 ส.ค. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและขาดคุณสมบัติที่ลงทะเบียนความประสงค์ขอรับบริการวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลศรีกะอาง
09 ส.ค. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
30 มิ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
10 มิ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงายประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com