Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ก.ย. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน

29 ส.ค. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

10 พ.ค. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง กิจกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อ

22 เม.ย. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง การสนับสนุนมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลศรีกะอาง

20 เม.ย. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง กิจกรรมการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่ บุคลากร ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

31 มี.ค. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายเพทาย วรวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด บ้านเลขที่ 138 ม.8 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

16 มี.ค. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง No Gift Policy

15 มี.ค. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง กิจกรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

22 ม.ค. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง กิจกรรมการตรวจสอบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ของตลาดนัด

22 พ.ย. 2564
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง การเปิดระบบ DLA Chatbot


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์ 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com