Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ย. 2564
ถึง
23 มี.ค. 2565
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
21 ก.ย. 2564
ถึง
21 ต.ค. 2564
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายสุขสมจิตร หมู่ที่ 2 บ้านละว้า และหมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
21 ก.ย. 2564
ถึง
21 ต.ค. 2564
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาธาร-คันคลองกระโดน หมู่ที่ 4 บ้านคลองกระโดน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
21 ก.ย. 2564
ถึง
21 ต.ค. 2564
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองกระโดน หมู่ที่ 4 บ้านคลองกระโดน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
13 ส.ค. 2564
ถึง
18 ส.ค. 2564
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ม.ค. 2564
ถึง
17 ม.ค. 2564
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2)
30 ธ.ค. 2563
ถึง
07 ม.ค. 2564
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
25 ก.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
25 พ.ค. 2563
ถึง
29 พ.ค. 2563
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bIding)
15 พ.ค. 2563
ถึง
21 พ.ค. 2563
นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน 2 หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์ 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com