Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


ลักษณะที่ตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านนา ระยะทางประมาณ 12 กม. โดยเส้นทางสายหนองรี - โรงเรียนเตรียมทหาร พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มภูเขา มีคลองเขาหัวนาไหลผ่านตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ มีพื้นที่ประมาณ 50 กิโลเมตร

เนื้อที่  
     จำนวน 40.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,750 ไร่

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ตำบลบ้านพร้าว – ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
     สภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขาพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชต่างๆ ด้านทิศเหนือเป็นที่ราบสูงเชิงเขา ด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองห้วยถ่าน  คลองละว้า ต้นน้ำมาจากน้ำตกกะอาง และคลองกระโดน ต้นน้ำจากภูเขาโรงเรียนเตรียมทหาร ไหลผ่านลงสู่ตำบลบ้านพร้าวและตำบลป่าขะ  

ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดูกาล ได้แก่
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อากาศจะร้อนมากช่วงเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน มีฝนตกตามฤดูกาล
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจัด
  


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com